Cloud Hosting

Free Cloud Hosting

 • Dung lượng lưu trữ 1GB SSD
 • Băng thông 20GB
 • Cơ sở dữ liệu (MySQL) 1
 • Subdomain Không giới hạn
 • Addon domain 0
 • Backup Hàng tuần

0VND

Cloud Hosting A

 • Dung lượng lưu trữ 2GB SSD
 • Băng thông 50GB
 • Cơ sở dữ liệu (MySQL) 5
 • Subdomain Không giới hạn
 • Addon domain 1
 • Backup Hàng tuần

50,000VND 1 tháng

Cloud Hosting B

 • Dung lượng lưu trữ 4GB SSD
 • Băng thông 100Gb
 • Cơ sở dữ liệu (MySQL) 15
 • Subdomain Không giới hạn
 • Addon domain 5
 • Backup Hàng tuần

80,000VND 1 tháng

Cloud Hosting C

 • Dung lượng lưu trữ 10 GB SSD
 • Băng thông Không giới hạn
 • Cơ sở dữ liệu (MySQL) 20
 • Subdomain Không giới hạn
 • Addon domain 10
 • Backup Hàng tuần

150,000VND 1 tháng