SSD VPS

VPS Miễn Phí 30 ngày

 • Ram 2Gb
 • vCPU 2
 • Ổ cứng SSD 15GB
 • Đường truyền 100Mbps/1Mbps
 • Băng thông Không giới hạn
 • Công nghệ ảo hóa KVM, VMWare
 • Sao lưu dữ liệu Không
 • Thời gian miễn phí 30 ngày

0VND

SSD VPS Pro A

 • Ram 4Gb
 • vCPU 2
 • Ổ cứng SSD 30GB
 • Đường truyền 100Mbps/4Mbps
 • Băng thông Không giới hạn
 • Công nghệ ảo hóa KVM, VMWare
 • Sao lưu dữ liệu Theo tháng

350,000VND 1 tháng

SSD VPS Pro B

 • Ram 6Gb
 • vCPU 4
 • Ổ cứng SSD 40GB
 • Đường truyền 100Mbps/4Mbps
 • Băng thông Không giới hạn
 • Công nghệ ảo hóa KVM, VMWare
 • Sao lưu dữ liệu Theo tháng

500,000VND 1 tháng

SSD VPS Pro C

 • Ram 8Gb
 • vCPU 4
 • Ổ cứng SSD 60GB
 • Đường truyền 100Mbps/4Mbps
 • Băng thông Không giới hạn
 • Công nghệ ảo hóa KVM, VMWare
 • Sao lưu dữ liệu Theo tháng

600,000VND 1 tháng